Scroll to top
sk

KTO SME

Spoločnosť HMnet, s.r.o. prináša obyvateľom Jaroviec, Rusoviec, Čunova a blízkeho okolia širokopásmové pripojenie do siete internet. Rýchlosť pripojenia je niekoľkonásobne vyššia ako DSL. Disponujeme rozvinutou, stabilnou a neustále sa rozširujúcou sieťou. Momentálne pokrývame 85% územia v Rusovciach. V Jarovciach a Čunove pripájame prvých zákazníkov na prelome mesiacov apríl a máj 2007.